Affald og genanvendelse - mellemtrinnet på Ørkildskolen Øst

 

Mellemtrinnet har i flere uger været i gang med Grønt Flag/Grøn Skole-projektet. Vi har tidligere arbejdet med økologisk produktion, som du også kan se mere af på denne hjemmeside. Vores nye emne er affald og genanvendelse af dette. 

4. årgang har været på besøg hos den selvforsynende landsby i Hundstrup. Det var en stor oplevelse for elever og lærere, og gav anledning til megen refleksion over hvordan vi lever. 

6. årgang har været på undersøgende virksomhedsbesøg hos nogle af de lokale supermarkeder. Dette var arrangeret for at undersøge deres håndtering af affald, og samtidig udspørge en del kunder om deres håndtering af affald og holdning hertil. 

Alle deltagende elever har lært en masse om affald. Vi har udstillet nogle plancher i fællessalen på afdeling Øst, hvor forskellige materialers affaldscyklus er fremstillet. 

Vi har på afdeling Øst i Miljørådet besluttet, at vi vil gøre en forskel. Derfor vil vi ikke længere bare smide vores papir og pap ud til forbrænding. Vi vil indsamle papir og pap på hele skolen, så vi fremover kan bidrage til ikke at belaste vores ressourcer uden omtanke. I hver klasse bliver der en SkraldeHelt, som bliver ansvarlig for indsamlingen i en periode. Det fungerer faktisk ligesom vores dukseordning. Vi bruger 6000 kg rent papir om året!! Det vil vi fremover være med til bliver genbrugt. 

Vi har med vores undersøgelser fundet ud af, at vi kan spare miljøet for 14.143 kg Co2 som ikke bliver udledt til atmosfæren fremover. Det vil vi lave om på!!! Se under fanen Affald hvordan vi gør det!

 

Vi har på 6. produceret en masse flotte plancher med fakta om genanvendelse af affald. Se flere i fællessalen...